ÖTV (II) Sayılı Liste 2912 30 Ağustos 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31229 Karar Sayısı: 2912 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) say…

 

 

4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (II) Sayılı Listede Yer Alan Bazı Malların Özel Tüketim Vergisi Oranlarının Yeniden Tespiti Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2912)

 

ÖTV (II) Sayılı Liste 2912

30 Ağustos 2020 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31229

Karar Sayısı: 2912

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listede yer alan bazı malların özel tüketim vergisi oranlarının yeniden tespiti hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, mezkûr Kanunun 12 nci maddesi gereğince karar verilmiştir.

29 Ağustos 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

29/8/2020 TARİHLİ VE 2912 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ KARAR

MADDE 1– (1) 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listedeki 87.03 G.T.İ.P. numaralı mallardan “-Diğerleri” satırı altında yer alan bazılarının özel tüketim vergisi oranlarına esas özel tüketim vergisi matrahları ile özel tüketim vergisi oranları aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir.

Mal İsmi Vergi Oranı (%)
— Motor silindir hacmi 1600 cm3‘ü geçmeyenler  
— Özel tüketim vergisi matrahı 85.000 TL’yi aşmayanlar 45
— Özel tüketim vergisi matrahı 85.000 TL’yi aşıp, 130.000 TL’yi aşmayanlar 50
— Diğerleri 80
– Motor silindir hacmi 1600 cm3‘ü geçen fakat 2000 cm3‘ü geçmeyenler  
— Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 50 kW’ı geçip motor silindir hacmi 1800 cm3‘ü geçmeyenler  
— Özel tüketim vergisi matrahı 85.000 TL’yi aşmayanlar 45
—- Özel tüketim vergisi matrahı 85.000 TL’yi aşıp, 135.000 TL’yi aşmayanlar 50
— Diğerleri 80
— Diğerleri  
— Özel tüketim vergisi matrahı 170.000 TL’yi aşmayanlar 130
— Diğerleri 150
– Motor silindir hacmi 2000 cm3‘ü geçenler  
— Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 100 kW’ı geçip motor silindir hacmi 2500 cm3‘ü geçmeyenler  
—- Özel tüketim vergisi matrahı 170.000 TL’yi aşmayanlar 130
— Diğerleri 150
— Diğerleri 220

MADDE 2– (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3– (1) Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.