Hasılat Payları (Karar Sayısı 3416) 08 Ocak 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31358 Karar Sayısı: 3416 Bazı kamu iktisadi teşebbüslerinden alınacak hası… 

 

 

Bazı Kamu İktisadi Teşebbüslerinden Alınacak Hasılat Paylarına İlişkin 30/12/2005 Tarihli ve 2005/9916 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3416)

 

Hasılat Payları (Karar Sayısı 3416)

08 Ocak 2021 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31358

Karar Sayısı: 3416

Bazı kamu iktisadi teşebbüslerinden alınacak hasılat paylarına ilişkin 30/12/2005 tarihli ve 2005/9916 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararda değişiklik yapılmasına dair ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 78 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.

7 Ocak 2021

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

7/1/2021 TARİHLİ VE 3416 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ KARAR

MADDE 1– Bazı kamu iktisadi teşebbüslerinden alınacak hasılat paylarına ilişkin 30/12/2005 tarihli ve 2005/9916 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2- Bu Karar, 1/4/2020 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3– Bu Karar hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

 
Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı Resmi Gazetenin
Tarihi Sayısı
24/1/2006 26059
Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapan Düzenlemenin Yayımlandığı Resmi Gazetenin
Tarihi Sayısı
29/12/2006 26391
7/11/2019 30941