MUHSGK Sıkça Karşılaşılan Sorunlar ve Çözümleri MUHSGK Verilmesinde Sıkça Karşılaşılan Sorunlar ve Cevapları ÖZET: 01/07/2020 tarihinde tüm Türkiye’de…

 

 

MUHSGK Sıkça Karşılaşılan Sorunlar ve Çözümleri

 

MUHSGK Sıkça Karşılaşılan Sorunlar ve Çözümleri

MUHSGK Verilmesinde Sıkça Karşılaşılan Sorunlar ve Cevapları

ÖZET:

01/07/2020 tarihinde tüm Türkiye’de uygulamasına geçilen muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin daha sağlıklı ve sorunsuz olarak verilebilmesi için TÜRMOB olarak SGK ve GİB ile birlikte bütün Oda Başkanlarımızın katılımıyla bir WhatsApp grubu oluşturmuştuk. Bu WhatsApp grubuna meslek mensuplarımızca bildirilen sorunların çözümlenmesi sağlanmıştır. SGK, bu WhatsApp grubuna gönderilen sorunlar ve çözüm önerilerini gruplaştırarak paylaşmıştır. MUHSGK’yı gönderecekler için faydalı olacağını düşündüğümüz bu sorun ve çözüm önerileri aşağıda belirtilmiştir.

MUHSGK’DA SIKÇA SORULAN SORULAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ:

SORU 1: “Tahakkuk onayı işleme alındı. Geçmiş dönem tahakkuk onaylama işleme alınmış olup ilgili Sosyal Güvenlik Merkezi tarafından incelenmektedir. İşlem tamamlandığında sonuç burada görüntülenebilecektir. “Mesajı alındığında ne yapılmalıdır?

CEVAP 1: İlgili Sosyal Güvenlik Merkezinin işlemini bitirmesini bekleyiniz.

SORU 2: Onaylamaya çalıştığınız SGK işyeri bilgileri içeren tahakkuk farklı bir şubenin beyannamesi ile tekrar gönderildiği için, bu beyannameyi onaylayamazsınız. Mesajı alındığında ne yapılmalıdır?

CEVAP 2: İki farklı e-beyanname şifresi ile aynı işyerini göndermeye çalışıyorsunuz şifre sahibi diğer personelinizle iletişime geçip kontrol ediniz.

SORU 3: “7252 tanımlama ekranında “İstenilen bilgilere göre herhangi bir kayıt gelmemiştir.” Mesajı alındığında ne yapılmalıdır?

CEVAP 3: 7252 teşvik tanımlaması yapmak için T.C. Kimlik No yazdığınızda “İstenen Bilgilere Göre Herhangi Bir Kayıt gelmemiştir.” mesajı aldığınız sigortalıların işe giriş bildirgelerini temin edip Sosyal Güvenlik Merkezine Entegre Tescil uygulamasında bulunuyor ise güncelleme yaptırılması bulunmuyor ise yeni giriş yapılması için başvurmanız gerekmektedir.

SORU 4: MUHSGK Uygulamasında “SGK MESAJI: “D” Belge Türü ve Kanun Numarası Değişikliği Tahakkuk Nedeni Tanımlı Değil” Mesajı alındığında ne yapılmalıdır?

CEVAP 4: MUHSGK da “D” tahakkuk nedeniyle Belge/Kanun No değişikliği özelliği henüz açılmamıştır. EbildirgeV2 den “D” tahakkuk nedeniyle bildirim yapabilirsiniz.

SORU 5: 5510 sayılı teşvik eklenmesi unutulmuş ve MUHSGK beyannamesi iptal edilmiş ise “Bu Belgenin aslı yok Bu Belgenin aslı Daha Önce Girilmiş (Ek belge girişi yapabilirsiniz)!!! Mesajı alındığında ne yapılmalıdır?

CEVAP 5: Eğer yeni bir sigortalı vermek istiyorsanız ekte sadece o sigortalıyı yazmalısınız. Eğer daha önce onayladığınız bir sigortalınızın bilgilerinde değişiklik yapacaksınız bir satır iptal (asılla aynı olacak şekilde) bir satır asıl/ek (doğru bilgilerle) yazılmalıdır.

SORU 6: Ağustos ayı MUHSGK ‘da bildirgesinde X sayıda sigortalımızı 5510 sayılı kanun ile verdik fakat kanun numarası değişikliği yapıp Y sayıda sigortalımızı 27103 sayılı kanunla düzeltme verilmek istendiğinde, sistemde sigortalının ay içerisinde hizmet süresi 30 günden fazla olamaz uyarısı veriyor ise ne yapılmalıdır?

CEVAP 6: Eğer daha önce onayladığınız bir sigortalınızın bilgilerinde değişiklik yapacaksınız bir satır iptal (asılla aynı olacak şekilde) bir satır ek (doğru bilgilerle) yazılmalıdır.

SORU 7: Yeni çıkan 7252 Teşviki alan kişiler beyannamede 2 satır mı yoksa tek satır olarak mı bildirilecek? Teşvikli SGK günü bir satır ve kanunsuz günler bir satır olarak 2 satır mı olacak? Yoksa sadece 07252 olarak tüm günler tek satırda mı bildirilecek?

CEVAP 7: 7252 kanun numarasında 30 gün bildirebilirsiniz bölmenize gerek yoktur.

SORU 8: MUHSGK beyannamesinde beyanname onaylandı, fakat SGK kısmında hatalı olduğunu görülmesi durumunda ne yapılmalıdır?

CEVAP 8: Düzeltme beyannamesi hazırlayarak sadece eksik kalan tahakkuklara esas bilgileri yüklemelisiniz.

SORU 9: “Bu bilgilere sahip bildirge önceden oluşturulmuştur. Henüz onaylanmamıştır. Söz konusu belgenin işlemleri tamamlanmadan veya MUHSGK üzerinden iptal edilmeden belge gönderilemez.” Mesajı alındığında ne yapılmalıdır?

CEVAP 9: “Bu bilgilere sahip bildirge önceden başka bir beyanname ekinde oluşturulmuştur. MUHSGK (e-beyanname/defter beyan) üzerinden iptal edilmeden belge gönderilemez. Eğer onaylamış olduğunuz aynı belgeye ait bir belgeyi tekrar göndermek istiyorsanız, söz konusu belgenin işlemleri SGM tarafından onaylandıktan sonra yeniden belge gönderiniz.

SORU 10: 17103/27103 kanun numaralı belgedeki sigortalıların ortalamaya ilave olmasına rağmen ortalama hatası verilerek belge onaylanmamaktadır. Bu durumda ne yapmalıdır?

CEVAP 10: MUHSGK beyannamesinin içeriğindeki farklı belge türü veya kanun numarası ile düzenlenen tahakkukların “hatalı” durumda olup olmadığı kontrol edilmeli, “hatalı” durumda olanların düzeltilmesi gerekir. 17103/27103 kanun numarasında ortalama kontrolü yapıldığından, ortalama sayı kadar sigortalı için oluşturulan diğer tahakkukların “onaylanabilir” durumunda olması gerekir.

Kaynak: TÜRMOB