Türk Parası Kıymetini Koruma 2020-32/58 28 Ağustos 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31227 Hazine ve Maliye Bakanlığından: MADDE 1 – 4/9/2018 tarihli ve… 

 

 

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (İhracat Bedelleri Hakkında) (Tebliğ No: 2018-32/48)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2020-32/58)

 

Türk Parası Kıymetini Koruma 2020-32/58

28 Ağustos 2020 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31227

Hazine ve Maliye Bakanlığından:

MADDE 1 – 4/9/2018 tarihli ve 30525 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (İhracat Bedelleri Hakkında) (Tebliğ No: 2018-32/48)’in 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (ğ) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

 
Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
4/9/2018 30525
Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
1- 3/3/2019 30703
2- 31/8/2019 30874
3- 31/12/2019                       30995 (5. Mükerrer)